Less
is more

Revolusjonerende energieffektive pumpesystemer

Energieffektive pumpesystemer

Thorion er en serie produkter som kombinerer lette og energieffektive DC-motorer med strømningsoptimalisering og konnektivitet ved hjelp av sensorteknologi. Samtlige er godt integrert med Ydras verdensledende ekspertise på pumpesystemer. Thorion er et system som kan implementeres i ulike næringer.

DC motors

Flow optimisation

Sensor technology

Virksomheten må fortsette, men energiforbruket må ned

Thorion-konseptet er et svar på verdens økende energiforbruk og drivhusgassutslipp. Ifølge de seneste rapportene fra FNs klimapanel må de globale drivhusgassutslippene toppe seg innen 2025 og deretter reduseres med 43 prosent innen 2030 for å kunne begrense den globale oppvarmingen til cirka 1,5 °C.

Nye krav og forskrifter for fartøyer og virksomhet i og rundt havrommet er på trappene. Virksomheten må fortsette, men energiforbruket må ned. Thorion er utviklet for å fremskynde overgangen til en grønnere fremtid.

Størrelsen teller

Ydra introduserer ultrakompakte
motorer med ekstremt høy effektivitet

DC-motorløsningene våre vil redusere energibehovet i et batteri/hybrid-miljø. DC-motorene vil gi en betydelig reduksjon av energiforbruket både på skip og offshoreinstallasjoner samt på havbruksanlegg. Disse produktene kommer til å fremskynde overgangen til en grønnere fremtid.

Opptil 20%
lavere energiforbruk

Opptil 50%
reduksjon i størrelse

Opptil 90%
lavere vekt

Nærmere om størrelser og ytelse

Mindre enheter
Lavere vekt
30kg
155kg
25kg
Høyere effektivitet
3kw
18,5kw
18,5kw

Fordeler

Det nye systemet vil gi lavere kostnader og utslipp ved å erstatte tradisjonelle AC-motorer med et avansert motorsystem med mindre DC-enheter, bedre teknologi og lavere vekt. Vi øker energispareeffekten ved overgangen til batteri/hybrid-infrastruktur på installasjoner ved å redusere behovet for å konvertere fra AC til DC. Systemets kompakte størrelse gir også mer plass til last. Thorion er et drop-in-erstatningssystem.

Beregninger for et 82 meters havvindservicefartøy

Energireduksjon med Thorion-systemer
Up to 37%
Drivstoff (tonn/år)
57
CO2 (tonn/år)
182