Løsninger som varer

Vi utvikler løsninger som kan forbedre operasjonene til våre kunder.
Løsninger som er solide og som varer. Vi lager skikkelige produkter som er gjennomtenkte, med slitesterke komponenter og deler. Våre produkter bidrar til at våre kunder får mer optimalisert drift og dermed lavere forbruk, noe som bidrar til mer bærekraftige operasjoner. Slik skaper vi ringvirkninger med vårt fokus.

Hvordan tolker Ydra bærekraft?

Vi i Ydra har utviklet en bærekraftsrapport som skal si noe om hvordan vi arbeider for å skape løsninger som varer. Temaet for årets rapport er våre folk, utslipp i daglig drift og hvordan vi kan redusere vår påvirkning på miljøet. I rapporten vil du få innsikt i hvordan vi tolker bærekraftsbegrepet, samt hva våre fokusområder har vært og kommer til å være fremover.
Last ned våre bærekraftsrapporter:
Built to Last bærekraftsrapport 2021
Built to Last bærekraftsrapport 2022

Våre etiske retningslinjer for atferd

Vilje til å skape, hardt arbeid og besluttsomhet har brakt oss langt, men suksessen vår avhenger like mye av tillit til våre ansatte, leverandører og kunder. I alle relasjoner er vi forpliktet til integritet og høy etisk standard. Les mer i våre retningslinjer om forventninger og krav til etisk oppførsel.
Våre etiske retningslinjer (PDF)

Våre fokusområder

+
Gode produkter og produktutvikling

Vi er en produktbedrift. Og det er vi stolte av. Vi tilbyr service på alle våre produkter som vi oppfordrer våre kunder til å benytte seg av. Dette forlenger levetiden til produktene. Vi utvikler smarte løsninger som skal dekke nye behov. Men, mest av alt har vi fokus på solide produkter og produktsystemer som effektiviserer operasjoner og skaper energibesparelse for våre kunder.

+
Potensialet i havrommet

Vi vet at ansvarlig utnyttelse og beskyttelse av havrommet er avgjørende. I Ydra støtter vi gode initiativer og utviklingen av havet som en kilde til mat, energi og fremtidige muligheter. Vi ønsker også å bidra gjennom å utvikle solide produkter som optimaliserer driften for våre kunder i og rundt havrommet.

+
Mennesker og samfunn

Det er mennesker som er den viktigste ingrediensen i et bærekraftig samfunn. Vi skal gi våre folk muligheter og motivere de til å utvikle seg selv, selskapet vårt, og ha positiv påvirkning på andre. Våre ansatte skal forvente mye av arbeidsplassen sin. Vi skal legge til rette for at det er enkelt å ta de gode avgjørelsene som bidrar til at selskapet og samfunnet generelt blir bedre.