Blaastrom

Teknologi for ensilasje av fisk

Blaastrom er et nytt automatisk system for ensilering av fiskeavfall. Systemet svarer på en av de store utfordringene i oppdretts- og fiskerinæringen ved å kverne store mengder biomasse mye raskere og mer effektivt enn tidligere.
Ambisjonen er klar; å løse utfordringer med svinn innen oppdrett og fiskeri gjennom innovasjon og produktutvikling.

Vi har utviklet et kompakt anlegg med høy grad av mobilitet, som automatiserer de viktigste og mest kritiske delene av ensileringsprosessen. Ved hjelp av Ydra sine egenutviklede kvernpumper som er markedsledende på kapasitet og har tveeggete kniver i syrefast spesialstål, kan systemet raskere og mer effektivt kverne store mengder biomasse til partikkelfri ensilasje helt uten forkverning.
Ydra har store planer med konseptet BLAASTROM. Automatikken skal videreutvikles og det vil komme mange produkter innen samme serie i tiden som kommer. Ydras visjon er å være en katalysator innen innovasjon mot havrommet i Norge og internasjonalt.

BLAASTROM kan fritt utstyres med en av Ydras egenutviklede/produserte kvernpumper. Ydra sin Terminator, i tillegg til våre solide K-serie, har i en årrekke vært markedsledende og vil spille en viktig rolle i BLAASTROM serien. I serien finnes også kontrollsystem, tank, ventilstyring og automatisk syredosering.
Hele konseptet skal gjøre det enklere og raskere å ensilere fisk slik at man kan gjenbruke ressursene som havet gir. Det å øke gjenbruk er viktig i et samfunnsperspektiv, i tillegg til at selskapene i og rundt havrommet kan øke verdien på produktene sine.

Det at ensilering av fiskeavfallet skjer på rekordtid er viktig for effektiviteten på anleggene. En annen fordel med BLAASTROM er at den kommer med automatisk syredosering. I dag utføres doseringen ofte manuelt. Syren er kraftig, og det kan oppstå skader ved uhell. Så fra et HMS-perspektiv er det en fordel at dette skjer automatisk i systemet. Ved feil dosering vil det gå ut over kvaliteten av ensilasjen. For mye syre kan også føre til mer slitasje på utstyr.

Fra et bærekraftsperspektiv er der mange grunner til å investere i Blaastrom systemet. Systemet bidrar til sirkulærøkonomien i havrommet ved å kverne store mengder kapp/svinn på kort tid. Det reduserer svinn og øker verdi på bi-produkter. Systemet forbedrer også sikkerheten til ansatte ved å automatisere prosesser.