Tilbake

Ydra rigger seg for vekst med nye kontor- og produksjonslokaler i Aksdal

Ydra AS har flyttet inn i nye lokaler med høyteknologiske løsninger og det fremste for å ta vare på miljø og mennesker. Eikeskogen 16 er den nye adressen som skal huse alle deler av Ydra fra utvikling, testing og innovasjon til produksjon, salg og logistikk.

Første spadetak på nybygget ble tatt i november 2020, og selskapet flyttet inn i juli 2022. Bygget er gunstig plassert langs hovedåren mellom Stavanger og Bergen, noe som gir selskapet god tilgang til markedet. Med nybygget i Aksdal går Ydra fra å ha to produksjonsavdelinger, til ett felles bygg for hele virksomheten.

I prosessen har høyteknologiske løsninger blitt lagt vekt på. Med testsenter, moderne produksjon og kontorer vegg-i-vegg, gir det selskapet mulighet for mer effektiv utvikling. Hele prosessen fra design og analyse, via maskinering og montering, til testing og pakking vil foregå i de nye lokalene. I tillegg er det lagt ned mye tid i det tekniske for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø med god luftkvalitet og støyreduksjon. Et viktig mål er også å begrense å luft- og vannforurensing og kjemikaliebruk i produksjonen.

Ydra har lagt opp til energibesparende tiltak som varmegjenvinningssystem og belysning med lavt energiforbruk og lang levetid. Bygget varmes opp av et varmepumpeanlegg som utnytter borehull under bakken. Ventilasjon og varme styres etter hvilke kontorer de ansatte i Ydra befinner seg i. Miljøstasjoner finnes både inne og ute, noe som bidrar til effektiv sortering av avfall. Bygget er utstyrt med solskjerming som følger sola og solceller som gir bygget 123 000 kWt per år. De ansatte har også tilgang på ladere for el-bil og el-sykkel. Gjennom smarte og innovative lager- og logistikkløsninger som Autostore vil bygget få svært energi- og plasseffektiv flytting av gods og varer.

Bygget er utviklet med fremtiden i tankene og gir selskapet muligheten til å utvikle seg videre i en enda mer bærekraftig retning.

Tilbake